Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх орон нутгийн дулаан хангамж хариуцсан үйлдвэр, компаниудын удирдлагуудтай цахимаар хуралдлаа

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх аймгийн төв, суурин газарт дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх, хангах үйл ажиллагаа явуулж буй 11 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн удирдлагуудтай цахимаар хуралдаж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, аваарийн нөөцийн бүрдүүлэлт, санхүү-эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сонслоо.

Монгол Улсад бүх нийтийн бэлэн байдал болон өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбоотой нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлын талаар хэлэлцсэн. Сайд Н.Тавинбэх дээрх үйлдвэр, компаниудын удирдлагуудад холбогдох зөвлөмж, дараах үүрэг даалгаврыг өглөө. Үүнд:

 1. Дулааны станц, халаалтын зуухнуудын тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангах, технологийн зөрчил, болзошгүй аваар, саатлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах;
 2. Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр, шуурхай ажиллагааны бригадыг томилон ажиллуулах, Улсын онцгой комиссын шийдвэр, зөвлөмжийн дагуу ээлжинд ажиллаж буй ажилчдын халууныг хоёр цаг тутамд хэмжиж, халдваргүйжүүлэлт ариутгалын ажлыг тухай бүрт хийх;
 3. Аваарийн нөөц, сэлбэг материал, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, эрчим хүчний хангамж доголдсон үед ашиглах нөөц эх үүсвэрүүдийг бэлдэх;
 4. Нүүрсний нөөцийг нэмэгдүүлэх;
 5. Шаардлагатай үед ашиглалт, засварын инженер техникийн ажилтан, ажилчдыг орлон ажиллах схем гаргаж, бэлэн байдлыг хангах;
 6. Өвлийг хүндрэл сааталгүй давах, үүсээд буй нөхцөл байдлыг санхүү эдийн засгийн хувьд эрсдэл багатай даван туулах зорилгоор аймаг орон нутгийн онцгой комисстойгоо нягт уялдаа холбоотой ажиллах;
 7. Дулааны станц, халаалтын зуухнуудын цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс орон нутгийн цахилгаан түгээх сүлжээ хариуцсан компаниудтай хамтран үзлэг, шалгалт хийж, шаардлагатай арга хэмжээг авах зэрэг зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг өглөө.

Орон нутагт дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх, хангах үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр, компанийн төлөөллүүдтэй анх удаа тусгайлан хуралдлаа. Хуралд Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий аймгуудаас холбогдсон юм.  

Мэдээний төрөл: Мэдээ мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ