Дархан, Эрдэнэтийн ДЦС-ын шинэчлэлтийн төсөл судалгааны баг

A- A A+


Photo

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн “Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай” № 120тогтоол, тус тогтоолын хавсралтын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан

 • 67.2 “Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 100 МВт-ын шинэ ДЦС барина.”,
 • 67.7 “Дарханы ДЦС-ын хүчин чадлыг 30 МВт-аар нэмэгдүүлнэ.”
 • 67.8 “Эрдэнэтийн ДЦС-ын хүчин чадлыг 30 МВт- аар нэмэгдүүлнэ.” зорилтыг

хэрэгжүүлэхээрХБНГУ-ын Сэргээн босголтхөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжигдэх“Дарханы  ДЦС-ын шинэчлэлтийн төсөл”, “Эрдэнэтийн ДЦС-ыншинэчлэлтийнтөсөл”-ийнсудалгааныбагнь Эрчим хүчний яаманд судалгаа, тооцоо хийх, дүгнэлт гаргах, төслийг санхүүжүүлэх асуудлыг хөрөнгө оруулагчдад тавих, төслийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий нэгж юм.

Судалгааны баг ньЭрчим хүчний сайдын 2014 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн Судалгааны баг байгуулах тухай 65 дугаар тушаал, ЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн Судалгааны баг байгуулах, бүтэц, орон тоо, цалин хөлсний сан батлах тухай 200 дугаар тушаал, ЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 06 сарын 26-ны өдрийн 166 дугаар тушаалын дагуу байгуулагдан судалгааны багийн ахлагч, судалгааны багийн инженер, судалгааны багийн ажилтан болон судалгааны багийн ажил хавсран гүйцэтгэх гурван инженерийн орон тоотой ажиллаж байна.

ХБНГУ-ын сэргээн босголт хөгжлийн банкны зөвлөхFICHTNERкомпанийн “Монголын эрчим хүчний системийн үр ашиг, байгаль орчны арга хэмжээ, Дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл”үе шатны тайланг судалж ЭХЯ-ны газрын нартай Дархан, Эрдэнэтийн ДЦС-ын шинэчлэлтийн ажлын саналыг эцэслэн хэлэлцэж ХБНГУ-ын СБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлэнд хамруулахаар судалгааны ажлаа гүйцэтгэж байна.

 

 

Судалгааны баг 2016 он

Мэдээний төрөл: Төсөл хөтөлбөрүүд

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн