Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 4 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2017 оны 05 дугаар сарын 05-ний өдөр
      Компани Нэгж 2017 оны 4-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        11,106.72         12,378.73  111.45%        11,424.66 
дул Гкал        12,162.00         12,727.00  104.65%        11,638.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц        72,090.00         73,969.88  102.61%        70,479.23 
дул Гкал      203,096.00       182,902.00  90.06%      206,016.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц      242,690.23       256,751.76  105.79%      243,304.54 
дул Гкал      267,604.00       275,313.00  102.88%      270,446.00 
4 "Амгалан" ДС дул Гкал        30,405.00         10,617.00  34.92%                   -   
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц        18,574.52         18,870.55  101.59%        18,396.60 
дул Гкал        37,174.00         37,233.00  100.16%        36,243.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц          9,339.82           9,860.68  105.58%          9,371.27 
дул Гкал        42,757.00         44,892.00  104.99%        45,676.00 
ДҮН цах м.квтц      353,801.29       371,831.60  105.10%      352,976.29 
дул Гкал      562,793.00       563,684.00  100.16%      570,019.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц        15,642.50         19,057.90  121.83%        13,397.04 
дул Гкал        22,500.00         20,800.00  92.44%        23,193.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц            270.00             329.40  122.00%            311.13 
дул Гкал          1,796.00           1,684.20  93.78%        18,300.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц          3,292.00           4,648.38  141.20%          2,670.27 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц          3,569.90           2,165.30  60.65%          1,626.90 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц     0.00%                   -   
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц              14.00               37.70  0.00%              71.86 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц              29.90               11.80  0.00%                   -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                5.00    0.00%                   -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц              10.00    0.00%                   -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц         14,692.57        14,926.29  101.59%        16,149.11 
ДҮН цах м.квтц        37,525.87         41,176.77  109.73%        34,226.31 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц            110.60             117.80  106.51%              93.80 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц              26.20               48.40  184.73%              25.80 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц     0.00%              35.45 
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц            136.80             166.20  121.49%            155.05 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        12,671.40         11,963.76  94.42%        12,671.40 
5 "НДС" ХК дул Гкал          7,280.00           7,410.00  101.79%          7,461.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал          3,497.50           3,500.70  100.09%          3,187.40 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц      391,463.96       413,174.57  105.55%      387,357.65 
дул Гкал      610,537.90       609,042.66  99.76%      634,831.80 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ