Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 5 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2017 оны 5-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       11,664.40        13,798.32  118.29%        8,434.92 
дул Гкал        1,000.00         1,900.00  190.00%        2,159.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       68,544.00        72,447.20  105.69%       49,467.42 
дул Гкал       80,818.00        77,654.00  96.09%       78,082.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     230,256.50      239,764.90  104.13%     240,766.20 
дул Гкал     165,044.00      177,911.00  107.80%     161,800.00 
4 Амгалан ДС дул Гкал     0.00%                  -   
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       14,995.80        18,320.15  122.17%       15,188.80 
дул Гкал       18,819.00        18,819.00  100.00%       18,040.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        6,861.03         6,790.46  98.97%        6,668.52 
дул Гкал       21,469.20        21,524.00  100.26%       24,438.00 
ДҮН цах м.квтц     332,321.73      351,121.03  105.66%     320,525.86 
дул Гкал     287,150.20      297,808.00  103.71%     284,519.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       15,529.50        19,950.80  128.47%       12,843.80 
дул Гкал        8,600.00        10,900.00  126.74%       11,100.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц                  -              118.10  #DIV/0!             20.21 
дул Гкал     0.00%                  -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        3,153.00         4,794.36  152.06%        2,526.04 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        2,782.60         3,073.57  110.46%        1,649.42 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           489.00              58.52  11.97%             41.20 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           147.75            244.24  165.31%           238.45 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц           104.60            111.22  106.33%           101.64 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             16.51              18.42  111.57%             15.37 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             16.55                3.75  22.66%             25.90 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        14,970.70       13,459.50  89.91%       17,153.47 
ДҮН цах м.квтц       37,210.21        41,832.48  112.42%       34,615.50 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц                 2.37  #DIV/0!             11.52 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц     0.00%                  -   
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц     #DIV/0!               9.98 
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                  -                  2.37  #DIV/0!             21.50 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        6,154.30         6,802.97  110.54%        6,225.30 
5 "НДС" ХК дул Гкал        4,984.00         5,200.00  104.33%        4,361.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал        1,215.20         1,585.70  130.49%        1,151.50 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    369,531.94     392,955.88  106.34%    355,162.86 
дул Гкал    308,103.70     322,296.67  104.61%    307,356.80 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ