Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 6 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2017 оны 6-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       10,195.00         8,284.40  81.26%        7,412.24 
дул Гкал        1,000.00         1,807.00  180.70%        1,713.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       35,964.00       36,362.49   101.11%       54,642.55 
дул Гкал      19,020.00        18,119.00   95.26%       19,061.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     238,027.50      265,331.34  111.47%     229,884.00 
дул Гкал     118,109.00      118,148.00  100.03%     124,420.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       10,294.08        10,490.00  101.90%       10,311.20 
дул Гкал        9,062.00                8.76  0.10%        8,062.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        6,955.20         6,989.69  100.50%        6,945.90 
дул Гкал       12,617.30        14,480.00  114.76%       14,774.00 
ДҮН цах м.квтц     301,435.78      327,457.92  108.63%     309,195.89 
дул Гкал     159,808.30      152,562.76  95.47%     168,030.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       15,529.5         19,950.8   128.47%       11,912.00 
дул Гкал         8,600.0         10,900.0   126.74%        5,100.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
дул Гкал                  -                     -    0.00%                  -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,600.00         3,039.88  116.92%        2,604.41 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,400.000           2,033.280 145.23%        2,188.63 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц              795.000              929.548 116.92%           831.70 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц              250.000              148.440 59.38%           248.73 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                 90.000                 90.150 100.17%             95.72 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             15.72              17.54  111.58%             16.21 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             22.40              27.22  121.52%             22.80 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        12,848.29        8,645.34  67.29%        9,008.41 
ДҮН цах м.квтц       33,550.91        34,882.20  103.97%       26,928.60 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
4 "БНДС" ХК дул Гкал        1,794.60         2,428.50  135.32%        1,751.27 
5 "НДС" ХК дул Гкал        3,347.00            446.20  13.33%           134.40 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал                  -              225.40  0.00%                  -   
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    334,986.69     362,340.11  108.17%    336,124.49 
дул Гкал    173,549.90     166,562.86  95.97%    175,015.67 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ