Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 9 дүгээр сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2017 оны 9-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц          8,456.40        10,107.24  119.52%       11,007.62 
дул Гкал          1,000.00         2,543.00  254.30%        1,984.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц        64,690.00        71,224.41  110.10%       67,335.47 
дул Гкал        65,081.00        76,804.00  118.01%       61,321.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц      223,276.58      245,090.63  109.77%     219,930.46 
дул Гкал      159,343.00      168,484.00  105.74%     168,961.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц        15,465.71        11,682.40  75.54%       15,005.32 
дул Гкал        18,248.20        13,351.00  73.16%       17,049.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц          7,358.22         7,366.64  100.11%        7,376.43 
дул Гкал        19,295.50        24,853.00  128.80%       20,963.00 
ДҮН цах м.квтц      319,246.91      345,471.32  108.21%     320,655.29 
дул Гкал      262,967.70      286,035.00  108.77%     270,278.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц         16,460.2         19,990.8   121.45%       13,364.17 
дул Гкал          8,000.0         11,000.0   137.50%       11,526.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц     0.00%                  -   
дул Гкал     0.00%                  -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц          3,058.00         3,216.31  105.18%        2,252.00 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц             1,774.700        2,076.93  117.03%        2,791.26 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц            635.70            698.64  109.90%           684.99 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц            246.25            178.22  72.37%           323.56 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                109.700   0.00%           107.97 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                9.30              19.79  212.80%             17.60 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц              26.50              19.78  74.64%             26.50 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц         13,009.58       10,944.05  84.12%        8,113.45 
ДҮН цах м.квтц        35,329.93        37,144.52  105.14%       27,681.49 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц                  97.500                 73.690 75.58%           147.09 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц     0.00%                  -   
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц     0.00%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц              97.50              73.69  75.58%           147.09 
4 "БНДС" ХК дул Гкал             5,448.30             6,301.90   115.67%        5,367.10 
5 "НДС" ХК дул Гкал          5,111.00         5,215.00  102.03%        4,320.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал          1,304.20                   -    0.00%        1,355.20 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц      354,674.34     382,689.53  107.90%    348,483.87 
дул Гкал      282,831.20     308,551.90  109.09%    292,846.30 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ