Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 8 дугаар сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2017 оны 8-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        6,480.20         4,858.30  74.97%       10,456.59 
дул Гкал                  -              778.00  0.00%        1,670.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       55,580.00        56,909.82  102.39%       52,528.91 
дул Гкал       19,020.00        26,412.00  138.86%       19,067.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     229,203.68      233,113.68  101.71%     230,772.04 
дул Гкал     122,973.00      124,747.00  101.44%     117,350.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       12,097.99        12,254.83  101.30%       12,207.54 
дул Гкал        9,087.40         8,778.40  96.60%        8,500.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        7,147.80         7,147.85  100.00%        7,184.02 
дул Гкал       12,437.30        15,140.00  121.73%       14,429.00 
ДҮН цах м.квтц     310,509.67      314,284.48  101.22%     313,149.10 
дул Гкал     163,517.70      175,855.40  107.55%     161,016.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       15,046.20        18,406.80  122.34%       14,746.00 
дул Гкал        4,800.00         4,900.00  102.08%        5,000.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц                  -              116.57  0.00%           100.90 
дул Гкал                  -                     -    0.00%                  -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,900.00         2,946.38  101.60%        3,602.00 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,400.00         2,200.90  157.21%        2,887.68 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           656.60            747.10  113.78%           656.60 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           250.00            169.08  67.63%           245.46 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц             90.00                   -    0.00%             90.23 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             17.95              16.79  93.54%             17.95 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             27.80              25.12  90.36%             27.80 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        10,474.68        7,777.51  74.25%       10,518.35 
ДҮН цах м.квтц       30,863.23        32,406.25  105.00%       32,892.97 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц                  -                51.45  0.00%                  -   
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                  -                19.25  0.00%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                  -                70.70  #DIV/0!                  -   
4 "БНДС" ХК дул Гкал        2,636.90         2,881.90  109.29%        2,650.33 
5 "НДС" ХК дул Гкал        1,227.00         3,628.20  295.70%           628.30 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал             186.80  0.00%                  -   
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    341,372.90     346,761.43  101.58%    346,042.07 
дул Гкал    172,181.60     187,452.30  108.87%    169,294.63 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ