Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ

A- A A+


Photo

 

Эрчим хүчний салбарын 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр
      Компани Нэгж 2017 оны 10-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,588.50        12,910.80  102.56%       12,217.11 
дул Гкал       17,802.00        16,825.00  94.51%       17,380.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       85,510.60        87,242.84  102.03%       79,416.27 
дул Гкал     201,301.00      203,187.00  100.94%     218,732.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     275,289.00      302,604.10  109.92%     281,005.82 
дул Гкал     290,643.00      280,753.00  96.60%     300,652.00 
4 АМГАЛАН ДС дул Гкал       61,084.00        50,728.00  83.05%       40,942.00 
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       21,263.68        19,863.09  93.41%       21,483.19 
дул Гкал       42,934.00        43,197.00  100.61%       44,087.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        9,150.23        11,525.48  125.96%        9,012.79 
дул Гкал       44,865.00        49,479.00  110.28%       53,162.00 
ДҮН цах м.квтц     403,802.01      434,146.31  107.51%     403,135.16 
дул Гкал     658,629.00      644,169.00  97.80%     674,955.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       18,488.00        23,388.60  126.51%       17,464.80 
дул Гкал       24,000.00        24,200.00  100.83%       25,000.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           726.00            356.36  49.09%           360.23 
дул Гкал        1,726.00         2,135.70  123.74%        2,070.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,800.00         3,094.53  110.52%        5,110.00 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        2,110.00         2,152.00  101.99%        4,227.78 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц             70.00              43.30  61.86%           149.90 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           200.00            130.20  65.10%           218.70 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц             50.00                   -    0.00%             95.67 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц               5.00                4.00  80.00%               8.10 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             10.00                6.30  63.00%               5.90 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        11,509.95        8,920.89  77.51%       11,802.38 
ДҮН цах м.квтц       35,968.95        38,096.18  105.91%       39,443.46 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц           350.00            196.20  56.06%           168.67 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц             80.00              93.40  116.75%             75.21 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%           217.60 
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц           430.00            289.60  67.35%           461.48 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       13,293.10        17,482.50  131.52%       15,080.40 
5 "НДС" ХК дул Гкал       11,440.00        10,820.00  94.58%       10,900.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал        4,031.00         3,785.00  93.90%        4,671.20 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    440,200.96     472,532.09  107.34%    443,040.11 
дул Гкал    713,119.10     702,592.20  98.52%    732,676.60 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ