Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 11 дүгээр сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
         
      Компани Нэгж 2017 оны 11-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,038.40        12,601.26  104.68%       12,323.85 
дул Гкал       27,180.00        30,614.00  112.63%       30,257.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       82,490.00        84,469.51  102.40%       82,388.09 
дул Гкал     290,993.00      273,453.00  93.97%     302,820.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     300,840.00      319,331.67  106.15%     299,809.59 
дул Гкал     421,271.00      410,301.00  97.40%     406,255.00 
4 АМГАЛАН ДС дул Гкал       72,740.00        89,534.00  123.09%       86,699.00 
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       24,660.00        25,901.26  105.03%       24,503.78 
дул Гкал       64,855.00        66,434.00  102.43%       61,335.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц       12,575.00        14,435.40  114.79%       13,162.53 
дул Гкал       61,449.50        67,811.00  110.35%       63,722.00 
ДҮН цах м.квтц     432,603.40      456,739.10  105.58%     432,187.83 
дул Гкал     938,488.50      938,147.00  99.96%     951,088.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       20,834.00        23,983.70  115.12%       19,030.70 
дул Гкал       29,500.00        32,800.00  111.19%       35,600.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц        1,286.00            342.67  26.65%           355.46 
дул Гкал        3,998.50         4,730.50  118.31%        3,660.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,900.00         3,794.86  130.86%        5,334.32 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        2,165.00         2,228.30  102.92%        4,132.56 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц        
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц             98.50              60.64  61.56%           121.26 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц        
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц        
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц        
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        13,397.77       13,771.10  102.79%       14,225.05 
ДҮН цах м.квтц       40,681.27        44,181.27  108.60%       43,199.35 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц             35.00              26.52  75.77%           237.46 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц             222.55              209.03 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц     0.00%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц             35.00            249.07  711.63%           446.49 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       18,195.00        24,503.03  134.67%       22,829.00 
5 "НДС" ХК дул Гкал       17,150.00        16,650.00  97.08%       16,502.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал        5,631.60         5,630.70  99.98%        5,298.40 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    473,319.67     501,169.44  105.88%    475,833.67 
дул Гкал  1,012,963.60   1,022,461.23  100.94%  1,034,977.40 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ