Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 12 дугаар сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
      Компани Нэгж 2017 оны 12-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,409.90        13,167.39  106.10%       12,570.32 
дул Гкал       38,000.00        36,653.00  96.46%       35,291.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       85,696.00        94,268.48  110.00%       85,772.11 
дул Гкал     387,557.00      331,754.00  85.60%     347,699.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     342,107.40      346,952.96  101.42%     336,062.78 
дул Гкал     536,664.00      487,174.00  90.78%     448,481.00 
4 "АМГАЛАН" ДС дул Гкал       96,745.00      107,695.00  111.32%     101,717.00 
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       25,589.26        25,419.11  99.34%       25,757.09 
дул Гкал       81,072.00        81,798.00  100.90%       75,605.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц       16,189.44        16,469.20  101.73%       15,368.43 
дул Гкал       82,271.00        83,984.00  102.08%       78,798.00 
ДҮН цах м.квтц     481,992.00      496,277.13  102.96%     475,530.73 
дул Гкал  1,222,309.00   1,129,058.00  92.37%  1,087,591.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       22,491.00        24,627.70  109.50%       24,946.40 
дул Гкал       38,300.00        41,200.00  107.57%       40,077.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           706.80            390.81  55.29%           394.20 
дул Гкал        4,601.40         5,611.50  121.95%        4,429.30 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        3,344.00         4,714.32  140.98%        5,692.49 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        2,153.33         2,213.39  102.79%        4,208.04 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц        
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц             83.73              17.92  21.40%             82.38 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц        
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц        
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц        
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        11,901.79       17,042.19  143.19%       10,738.93 
ДҮН цах м.квтц       40,680.65        49,006.33  120.47%       46,062.44 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц           390.00            252.47  64.74%           318.20 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц             233.30              241.55 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц        
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц           390.00            485.77              559.75 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       23,955.00        27,745.32  115.82%       25,624.50 
5 "НДС" ХК дул Гкал       22,400.00        21,900.00  97.77%       21,139.30 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал 6550.4        5,971.40  91.16%        7,164.80 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    523,062.64     545,769.23  104.34%    522,152.91 
дул Гкал  1,318,115.80   1,231,486.22  93.43%  1,186,025.90 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ