2017-03-31 12:20:36

Дарханы дулааны цахилгаан станцыг 35 мвт-аар өргөтгөх турбины шинэчлэлтийн төсөл

 

1

Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон

ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банк

2

Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, холимог/

Зээл

3

Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/

Евро

3.1

     Зээлийн санхүүжилт

20,0 сая евро

3.2

     Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт

 

3.3

     Төсвийн санхүүжилт

10,4 тэрбум төгрөг

4

Төсөл хэрэгжих хугацаа

2011-2018

5

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

 

6

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага

“Дарханы дулааны цахилгаан станц”  ТӨХК

7

Төслийн статус

Хэрэгжиж байгаа

Төслийн зорилго:

Дархан хотын хүн ам, аж үйлдвэрийн дулааны эх үүсвэрийн найдвартай байдлыг дээшлүүлэх, өсөн нэмэгдэж байгаа цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хангах зорилгоор Дарханы дулааны цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 35 МВт-аар нэмэгдүүлэх.

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж:

Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч ОХУ-ын АСЕН компани гэрээний хугацаанд ажлаа хийж дуусгаагүй ажлаа орхисон. Эрчим хүчний яамнаас төслийг хэрэгжүүлж дуусгах талаар удаа дараалсан албан бичгүүдийг ОХУ-ын тал руу явуулж, теле хуралдаан хийх, төлөөлөгчид ОХУ-д томилон ажиллуулах, ОХУ-ын Элчин сайдын яаманд хандах зэргээр холбогдох бүхий л арга хэмжээг авч ажилласан.

Үүний үр дүнд барилгын төмөр хийц 2015 оны 03 дугаар сард, Турбин 2015 оны 09 дүгээр сард, КИП автоматидын тоног төхөөрөмж болон Турбогенератор 2016 оны 02 дугаар сард, трансформатор 2017 оны 6 дугаар сард төслийн талбайд буусан. Төслийн хүрээнд хийгдэх насос станцын барилга, турбины суурь зэрэг барилга угсралтын ажлууд мөн хийгдсэн байгаа болно.

Мөн төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч ОХУ-ын АСЕН компаниас гэрээ цуцлах, цаашид төслийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, дутагдаж буй хөрөнгийг шийдвэрлэх асуудлуудаар 2016 оны 04 дүгээр сард Сангийн яам, Эрчим хүчний яам, Дарханы дулааны цахилгаан станц, ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн банкны төлөөлөгчид оролцсон хуралдааныг зохион байгуулсан. Уг хуралдаанаар АСЕН компаниас гэрээг цуцлах, нэмэлт зээлийн эх үүсвэрийн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 2016 оны 11 дүгээр сард болсон 2 улсын Засгийн газар хоорондын хуралдаанаар төсөлд шаардлагатай байгаа зээлийн асуудлыг хэлэлцэн ХБНГУ-ын талаас Монгол Улсын Засгийн газарт олгохоор болсон. Уг зээлийн асуудалыг 2017 оны 06 дугаар сард Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж соёрхон батлуулахаар УИХ-д өргөн мэдүүлсэн.

ОХУ-ын АСЕН компаниас гэрээ цуцалсан тул барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг ХБНГУ-ын хуулийн дагуу зохион байгуулан, тус улсын Сэргээн босголтын зээлийн банкнаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр гүйцэтгэгчээр шалгарсан БНХАУ-ын China energy engineering group компантай 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр гэрээг байгуулсан. Гүйцэтгэгч компани одоогоор төслийн хүрээнд суурилагдах байсан 110/35/6 кВ-ын трансформаторыг суурилуулсан, турбин, генератор байрлах үндсэн барилгын ажлыг хийж байгаа, гадаад тоног төхөөрөмжүүдийн захиалгыг хийсэн, үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг үйлдвэрлэсэн ОХУ-ын Калугын турбины үйлдвэр, Генератор үйлдвэрлэсэн Привод компаниудтай хамтран ажиллах гэрээг хийж байна.

Уг төслийн гүйцэтгэлд ЭХХТ-т хяналт тавин ажиллаж байгаа.

Төслийн нэгжийн ажилчид:

Дарханы дулааны цахилгаан станцын дэргэдэх Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь нийт 5 хүний орон тоотой. “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн орон тооны инженерүүд ажилладаг. Үүнд: 

1.    Төслийн удирдагч – С.Дэлгэрбаяр

2.    Төслийн ахлах мэргэжилтэн – Г.Туяахүү

3.    Төслийн мэргэжилтэн – Н.Батсайхан

4.    Төслийн мэргэжилтэн – Б.Алтангэрэл

5.    Орчуулагч – Д.Цэнгэл-Оюун

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байршил, хаяг:

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Үйлдвэрийн дүүрэг, Дарханы дулааны цахилгаан станцын байр, 2 давхар, 208, 209 тоот өрөө.

Ажлын утас: +976-70373428

Гар утас: +976-99045224

e-mail: uk_deegii@yahoo.com