Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 9 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2013-09-26 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ УГ ЭХЭЭС НЬ ХУУЛБАРЛАН БҮТЭЭЖ, ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦЭД ЗАЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
2 2013-09-26 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ШАГНАЛЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
3 2013-09-26 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДУУЛЛЫГ ДУУЛАН ЭГШИГЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
4 2013-09-26 “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
5 2013-09-26 МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООГ МӨНХӨД ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЛЭХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
6 2013-09-26 МОРИН ХУУРАА ДЭЭДЛЭН, ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
7 2013-09-26 МОНГОЛ БИЧГИЙН АЛБАН ХЭРЭГЛЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
8 2013-09-26 МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР ЗАРЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
9 2013-09-26 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн