Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн

A- A A+

 


Вэб сайтруу зочлох

Эрчим хүчний яамны харъяа "Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн" Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар /цаашид “Хүрээлэн” гэх/ нь анх 1959 онд Аж үйлдвэрийн яамны хөрөнгө оруулалт их барилгын хэлтсийн дэргэд "Их хайрханы уурхайн болон түүнийг цахилгаанаар хангах дизель станцын зураг төсөл, төсөв зохиох групп"-ийг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдан түүнээс хойш өнөөдрийг хүртэл "Уул уурхай, эрчим хүчний үйдвэрийн зураг төсөл, шинжилгээний институт",  "Түлш, эрчим хүчний үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн институт",  "Эрчим хүч, уул уурхайн үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн институт" нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад Монгол улсын Засгийн газрын 1997 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 31 тоот тогтоолоор Шинжлэх ухаан, технологи үйлдвэрлэлийн “Эрчим корпораци” ТӨҮГ нэртэйгээр Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны харъяанд 2013 оныг хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байсан юм.

             Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн №206 дугаар тогтоолоор Эрчим хүчний яамны харъяанд шилжин ирсэн. Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн №94 тоот тушаалаар хүрээлэнгийн оноосон нэрийг “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГазар болгон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

            Хүрээлэн нь Эрчим хүчний зураг төсөл, барилга, дулааны зураг төсөл, төсвийн ажлыг гүйцэтгэдэг. Мөн эрчим хүчний чиглэлээр гадаад болон дотоодын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй эрдэм шинжилгээ, судалгааны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Хүрээлэн нь:

Ø  Эрчим хүчний зураг төсөл боловсруулах

Ø  Эрчим хүчний салбартай холбоотой бүхий л судалгаа, шинжилгээ, төсөл хэрэгжүүлэх

Ø  Гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа, судалгаа шинжилгээ, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Ø  Эрчим хүчний салбарт тулгарч буй аливаа бэрхшээлтэй холбоотой асуудлаар хэлэлцүүлэг семинар зохион байгуулах

Ø  Эрчим хүчний салбарын бодлогын баримт бичиг, мастер төлөвлөгөө боловсруулах

Ø  Эрчим хүчний үйлдвэр байгууллагуудын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, алдагдлыг бууруулах судалгаа шинжилгээ хийх

Ø  Эрчим хүчний хэмнэлт болон хэрэглээний менежментийн талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тооцоо судалгаа хийх

Ø  Эрчим хүчний салбарын норм норматив, стандартын баримт бичиг заавар зөвлөмжүүдийг шинэчлэх боловсруулах

Ø  Шинэ технологийг судалж салбартаа нэвтрүүлэх, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Ø  Байгалийн хйигээр эрчим хүчний хэрэглээг хангах эрдэм шинжилгээ судалгааны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх

Ø  Эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн нөөцүүдийн судалгаа хийх

Ø   Эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх Олон улсын, салбарын болон оюутны эрдэм шинжилгээний  хурал, семинар зохион байгуулах

Ø  БНХАУ, ОХУ, БНСУ, Япон болон Европын холбооны орнуудын эрчим хүчний салбарын баримталж байгаа бодлого, хэтийн төлвийн талаарх судалгааг тогтмол хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж байна.

Хаяг:  Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Гутал                   

офисс 305 тоот

И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn

Утас:11-341757

Факс:11-341757

Вэб хуудас: http://www.meei.energy.gov.mn

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц