Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

A- A A+

 


Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

Үйл ажиллагааны гол зорилт

Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх.

Үйл ажиллагааны зорилт

1.эрчим хүчий салбарын өмнө тулгамдсан асуудал, ойрын болон хэтийн бодлого чиглэлийг гадаадын улс орнууд болон тэдгээр улсад байрлах олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах саналд тусган, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, хамтын ажиллагааг нэгтгэн зохицуулах;

2.түлшний салбарын өмнө тулгамдсан асуудал, ойрын болон хэтийн бодлого чиглэлийг гадаадын улс орнууд болон тэдгээр улсад байрлах олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах саналд тусган, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, хамтын ажиллагааг нэгтгэн зохицуулах;

3.эрчим хүч, түлшний салбарт хэрэгжүүлэх гадаад төслийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллахад удирдан ажиллах;

4.Монгол Улс болон Гадаад улс орнуудын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаанд шаардлагатай мэдээлэл материал бэлтгэх, оролцоход удирдан ажиллах;

5.яамны удирдлагын гадаад улс орны төлөөлөгч, байгууллагатай хийх уулзалт, хурал, ёслолын арга хэмжээ, гадаад томилолтыг зохион байгуулахад удирдан ажиллах;

6.салбарын гадаад харилцааны чиглэлээр гадаадын улс орнууд, олон улсын байгууллагатай хийх гэрээ, хэлэлцээр, бодлогын бичиг баримтыг нэгтгэн боловсруулж, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад удирдан ажиллах;

7.төр засгийн тэргүүн болон яамны удирдлагын гадаад улс оронд хийх айлчлалын бэлтгэлийг хангах, айлчлалыг зохион байгуулахад оролцоход удирдан ажиллах;

8.салбарын хэмжээнд хувийн хэвшил болон олон улсын байгууллагуудын түншлэлийг бий болгох, бодлогын баримт бичиг боловсруулахад удирдан ажиллах.

317 Ц.Мөнхбаяр Хэлтсийн дарга  62263075 munkhbayar@energy.gov.mn
Г.Энхтүвшин Ахлах мэргэжилтэн 62263076 enkhtuvshin@energy.gov.mn
О.Мягмаржав Мэргэжилтэн myagmarjav@energy.gov.mn
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн