Сул орон тооны зар

A- A A+

 


Эрчим хүчний яаманд үйлчлэгч ажилд авна.

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яам, БНСУ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй "10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл"-ийн нэгжийн багт Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2020.01.14/

Тавигдах шаардлага PDF

Vacancy Announcement./2019.04.23/

Тавигдах шаардлага PDF

“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц”-ын шинэчлэлт төслийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна./2019.04.23/

Тавигдах шаардлага PDF

"10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл"-ийн нэгжийн багт дараахь ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна./2019.03.13/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төслийн мэргэжилтний сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2019.02.15/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын сул ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2018.12.11/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын сул ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2018.05.30/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн даргын ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна /2017.09.14/

Тавигдах шаардлага PDF

 

Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн даргын ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна /2018.05.22/

Тавигдах шаардлага PDF

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ