Харъяа байгууллага

A- A A+

 


Харъяа байгууллагуудын шилэн дансны мэдээлэл

1.        

Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨҮГ

2.        

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн ТӨҮГ

3.        

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв ТӨҮГ

4.        

Диспетчерийн үндэсний төв ХХК

5.        

Дулааны 2-р цахилгаан станц ТӨХК

6.        

Дулааны 3-р цахилгаан станц ТӨХК

7.        

Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК

8.        

Дарханы дулааны цахилгаан станц ТӨХК

9.        

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК

10.    

Даланзадгад дулааны цахилгаан станц ТӨХК

11.    

Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК

12.    

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК

13.    

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

14.    

Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

15. Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ

16.    

Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

17.    

Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК

18.    

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

19.    

Дарханы дулааны сүлжээ ТӨХК

20.    

Налайхын дулааны станц ТӨХК

21.    

Багануур дулааны станц ТӨХК

22.    

Алтай Улиастайн эрчим хүчний систем ТӨХК

23.    

Хөвсгөлийн дулааны станц ТӨХК

24. Дөргөний усан цахилгаан станц ТӨХК
25. Дулаан шарын гол ТӨХК
26. Ховдын дулааны станц ТӨХК
27. "Улаангомын 2 дугаар дулааны станц" ТӨХК
28. "Тавантолгойн цахилгаан станц" ТӨХК
29. "Амгалан дулааны станц" ТӨХК
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ