2019-02-13 09:16:00

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

1. салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх;

2. хууль тогтоомжийн дагуу хяналт шалгалт, дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

3. эрчим хүчний байгууламжийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хяналт тавих, мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах;

4. статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах.

Зургаа. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар
313 Б.Сандуйжав Газрын дарга 62263068 sanduijav@energy.gov.mn
302 П.Даваадорж ахлах мэргэжилтэн 62263060 davaadorj@energy.gov.mn
Х.Бекболат мэргэжилтэн byekbolat@energy.gov.mn
Г.Мөнхцоодол ахлах мэргэжилтэн munkhtsoodol@energy.gov.mn
Б.Мөнхчулуун мэргэжилтэн munkhchuluun@energy.gov.mn
304 Б.Ариундэлгэр ахлах мэргэжилтэн 62263070 ariundelger@energy.gov.mn
Б.Алтантунгалаг мэргэжилтэн altantungalag@energy.gov.mn
Б.Батдэлгэр мэргэжилтэн batdelger@energy.gov.mn
Ч.Мөнхпүрэв мэргэжилтэн  munkhpurev@energy.gov.mn
311 Ж.Саруул мэргэжилтэн 62263080 saruul@energy.gov.mn
С.Ариунбулган мэргэжилтэн ariunbulgan@energy.gov.mn
Д.Мөнхжаргал мэргэжилтэн munkhjargal@energy.gov.mn
Н.Амартөвшин мэргэжилтэн amartuvshin@energy.gov.mn