2018-01-15 21:28:07

Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

2.3 Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс
308 Б.Сугар Хэлтсийн дарга 62263075 sugar@energy.gov.mn
316 Б.Дэлгэрэл мэргэжилтэн 62263076 delgerel@energy.gov.mn
А.Тэмүүжин  мэргэжилтэн temuujin@energy.gov.mn
Б.Алтанчимэг мэргэжилтэн altaa@energy.gov.mn