2018-09-25 07:44:49

Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

2.3 Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс
308 Б.Сугар Хэлтсийн дарга 62263075 sugar.b@energy.gov.mn
316 Б.Дэлгэрэл мэргэжилтэн 62263076 delgerel@energy.gov.mn