2019-11-29 09:17:00

Эрчим хүчний техникийн нөхцөл болон тусгай зөвшөөрөл олголт, үйлдвэр компаниудын худалдан авалттай холбоотой санал, хүсэлт, гомдлыг Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэнд доор бичиж ирүүлнэ үү.