2023-05-01 05:41:47

Сул орон тооны зар

“Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том чадлын хуримтлуур төсөл”-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Санхүүгийн ажилтан нээлттэй сонгон шалгаруулж авна.

/2023.05.01/

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас нөхөх сонгон шалгаруулалтын зар /2023.04.04/

Тавигдах шаардлага PDF

“10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл”-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид захиргааны дараах ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2022.10.03/

“10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл”-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид захиргааны дараах ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалтын зар /2022.04.12/

Тавигдах шаардлага PDF

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /2022.02.22/

Тавигдах шаардлага PDF

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /2021.10.01/

Тавигдах шаардлага PDF

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /2021.09.25/

Тавигдах шаардлага PDF

VACANCY ANNOUNCEMENT /2021.02.22/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Санхүүгийн хэлтсийн даргын ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2021.01.25/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн дарга ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2021.01.25/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн даргын ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2021.01.25/

Тавигдах шаардлага PDF

Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газрын Дулааны техникийн аюулгүй байдлын шинжээч. /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Түлшний хангамжийн хэлтсийн Нүүрсний хангамж зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Түлшний хангамжийн хэлтсийн Цэвэр түлш, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн Эрчим хүчний үр ашиг, хэмнэлтийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Эрчим хүчний системийн хэмжил зүй, Стандартчлал, нормчлалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн Цахилгаан түгээх сүлжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн; /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэтийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Бодлого төлөвлөлтийн газрын Түлшний бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Бодлого төлөвлөлтийн газрын Түгээх сүлжээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Бодлого төлөвлөлтийн газрын Орон нутгийн дулаан хангамжийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Программ хангаж, цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Мэдээллийн сүлжээ, холбоо хариуцсан мэргэжилтэн /2020.04.28/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яаманд үйлчлэгч ажилд авна. /2020.03.03/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яам, БНСУ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй "10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл"-ийн нэгжийн багт Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2020.01.14/

Тавигдах шаардлага PDF

Vacancy Announcement./2019.04.23/

Тавигдах шаардлага PDF

“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц”-ын шинэчлэлт төслийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна./2019.04.23/

Тавигдах шаардлага PDF

"10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл"-ийн нэгжийн багт дараахь ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна./2019.03.13/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төслийн мэргэжилтний сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2019.02.15/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын сул ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2018.12.11/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын сул ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. /2018.05.30/

Тавигдах шаардлага PDF

Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн даргын ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна /2017.09.14/

Тавигдах шаардлага PDF

 

Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн даргын ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна /2018.05.22/

Тавигдах шаардлага PDF