2019-03-22 01:38:15

ХАА-ны төлөвлөгөө

Эрчим хүчний яамны 2019 оны ХАА-ны төлөвлөгөө              

Татах PDF

 

Эрчим хүчний яамны 2018 оны ХАА-ны төлөвлөгөө              

Татах PDF

 

Эрчим хүчний яамны 2017 оны ХАА-ны төлөвлөгөө              

Татах PDF

Эрчим хүчний яамны 2016 оны ХАА-ны төлөвлөгөө              

Татах PDF

Эрчим хүчний яамны 2015 оны ХАА-ны төлөвлөгөө              

Татах PDF