2018-05-30 09:31:43

Харъяа байгууллага

Харъяа байгууллагуудын шилэн дансны мэдээлэл

1.        

Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨҮГ

2.        

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн ТӨҮГ

3.        

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв ТӨҮГ

4.        

Диспетчерийн үндэсний төв ХХК

5.        

Дулааны 2-р цахилгаан станц ТӨХК

6.        

Дулааны 3-р цахилгаан станц ТӨХК

7.        

Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК

8.        

Дарханы дулааны цахилгаан станц ТӨХК

9.        

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК

10.    

Даланзадгад дулааны цахилгаан станц ТӨХК

11.    

Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК

12.    

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК

13.    

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

14.    

Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

15. Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ

16.    

Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

17.    

Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК

18.    

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

19.    

Дарханы дулааны сүлжээ ТӨХК

20.    

Налайхын дулааны сүлжээ ТӨХК

21.    

Багануур дулааны станц ТӨХК

22.    

Алтай Улиастайн эрчим хүчний систем ТӨХК

23.    

Хөвсгөлийн дулааны станц ТӨХК

24. Дөргөний усан цахилгаан станц ТӨХК
25. Дулаан шарын гол ТӨХК