2019-02-13 09:18:56

Санхүүгийн хэлтэс

2.2. Санхүүгийн хэлтэс
108 Б.Баясгалан Хэлтсийн дарга 62263083 bayasgalan@energy.gov.mn
110 Э.Энхмөнх мэргэжилтэн 62263078 enkhmunkh@energy.gov.mn
Э.Алтандэлгэр аж ахуйн нярав altandelger@energy.gov.mn