2020-02-27 03:54:51

Түлшний хангамжийн хэлтэс

4.3 Түлшний хангамжийн хэлтэс
206 Д.Даваасүрэн Хэлтсийн дарга 263086 davaasuren@energy.gov.mn
208 Н.Бэх-Очир мэргэжилтэн 263044 bekhochir@energy.gov.mn
П.Давааням мэргэжилтэн davaanyam@energy.gov.mn