Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлд ажиллаж байгаа 68 халаалтын зуухыг зогсоож, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох 9 багц /Улаанбаатар/-ийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Огноо :2017 оны 11 дүгээр сарын  10 -ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлд ажиллаж байгаа 68 халаалтын зуухыг зогсоож, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох 9 багц /Улаанбаатар/-ийнажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер

Багц-1

СХД-ийн 22-р хороо Хилийн 0151 -р ангиорчмынхалаалтынзуухнуудыгтөвлөрсөндулаандхолбох

Багц-2

ИЗИС орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох

Багц-3

ИЗИС орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох

Багц-4

Дулааны 12-р магистралийн өргөтгөл, Маахуур толгой орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох

Багц-5

Дулааны 12-р магистралийн өргөтгөл, Маахуур толгой орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох

Багц-6

Дулааны 12-р магистралийн өргөтгөл, Маахуур толгой орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох

Багц-7

Дулааны 12-р магистралийн өргөтгөл, Маахуур толгой орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох

Багц-8

БЗД-ийн 8-р хороо ОБЕГ-ын 63-р анги, ЗХ-ий 310-р анги, Баянзүрх цогцолбор сургуулийг төвлөрсөн дулаанд холбох  /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй тендер/

Багц-9

ХУД-ийн 7, 8-р хороо 2ф300мм голчтой шугамын өргөтгөл, 60,118-р сургуулийн зуухыг төвлөрсөн дулаанд холбох  /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй тендер/

 

Тендер шалгаруулалтын дугаар:ЭХА-2017/09

Эрчим хүчний яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоосНийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлд ажиллаж байгаа 68 халаалтын зуухыг зогсоож, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох 9 багц/Улаанбаатар/-ийнажлыг гүйцэтгэхтухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр багц тус бүрийн иж бүрдэл бүрийг нь200 000  /Хоёр зуун мянган/ төгрөгөөртус тус худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерийн баримт бичгийн үнийг Эрчим хүчний яамны Төрийн сан дахь 100900030003тоот харилцах дансанд шилжүүлнэ.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Үүнд:

Борлуулалтын хэмжээ: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 50%

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 50%буюу түүнээс дээш хувь.

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил: 2014, 2015, 2016 он.

Сүүлийн гурван жилийн аль нэг жилд нь хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 50%

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Эрчим хүчний яамнаас олгогдож буй 03.5.2тусгай зөвшөөрөл.

Тендерийн хамт:   Багц-153300 000      /Тавин гурван сая гурван зуун мянга/ төгрөгийн

Багц-2  51 040 000       /Тавин нэгэн сая дөчин мянга/ төгрөгийн

Багц-3  56 510 000       /Тавин зургаан сая таван зуун арван мянга/ төгрөгийн

Багц-4  60 140 000       /Жаран сая нэг зуун дөчин мянга/ төгрөгийн

Багц-5  65 300 000       /Жаран таван сая гурван зуун мянга/ төгрөгийн

Багц-6  60 000 000       /Жаран сая/ төгрөгийн

Багц-7  33 000 000       /Гучин гурван сая/ төгрөгийн

Багц-8  31 700 000     /Гучин нэгэн сая долоон зуун мянга/ төгрөгийн

Багц-9  47 600 000       /Дөчин долоон сая зургаан зуун мянга/төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2017оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15.00  цагаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15.30 цагтнээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй:

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Эрчим хүчний яам, 17060 Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо,

Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIV байр,

300-а тоот Утас: 62263061