Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүч-2 төсөл Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сум, Бор-Өндөр сум, Дорноговь аймгийн төв Сайншанд сум, Замын-Үүд сумын цахилгаан түгээх сүлжээний шинэчлэлийн ажлын зураг төсөл боловсруулах ажил 2019-03-04 2019-03-04
2 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Цэвэр усан хангамжийн 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/” төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2019-03-01 2019-04-01
3 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүч-2 төсөл Борлуулалт, санхүүгийн арилжааны автоматжуулсан систем суурилуулж, ухаалаг тоолуурын системтэй холбох /12 салбарт/ 2019-01-31 2019-02-25
4 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүч-2 төсөл Хэрэглэгчтэй харилцах харилцаа, цахилгааны борлуулалтын бүртгэл тооцоо, мэдээллийн нэгдсэн программ хангамжийг нийлүүлж, санхүүгийн программ, ухаалаг тоолуурын системтэй холбож арилжааны автоматжуулсан систем үүсгэх /12 салбарт/ 2018-11-07 2018-12-07
5 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Сумдын 0,4, 0,22 кВ-ын модон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг төмөр бетон тулгууртай СИП шугамаар солих, дэд станцын өргөтгөл” төсөл, арга хэмжээ БАГЦ-1 2018-10-02 2018-11-02
6 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Говьсүмбэр аймгийн төвийн 6-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2018-10-01 2018-11-01
7 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Архангай аймгийн төвийн 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2018-10-01 2018-11-01
8 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Багануур дүүргийн төвийн 6-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2018-10-01 2018-11-01
9 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Булган аймгийн төвийн 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2018-10-01 2018-11-01
10 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Орон сууцны хуваарилах хайрцаг, тэжээлийн кабель шугам, дагалдах тоноглолыг нийлүүлэх 2018-10-01 2018-11-02
11 Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/ төсөл”-ийн Багц-3 буюу Дулааны 8А магистралийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2018-04-17 2018-05-17
12 Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэл, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/-ийн Багц-2 буюу Шинэ яармаг хорооллын дулааны магистраль шугамын / гэр хорооллоос төв зам дагуу /БУА/ 2018-04-18 2018-05-18
13 Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэл, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар”-ийн/ Багц-4 буюу Мамба дацан орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох 2018-04-18 2018-05-18
14 Эрчим хүчний яам Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох /багц-2/ “ДЦС-4” ТӨХК-иас Яармаг хүртэлх дулааны 2ф600мм голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил 2018-04-18 2018-05-18
15 Эрчим хүчний яам Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох /багц-1/ У-18 цэгээс 7и магистраль ДХ-7138 дугаар цэг хүртэл шинээр 2Ф700мм голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил 2018-04-12 2018-05-14
16 Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/-ийн Багц-1 буюу Дулааны 9А магистралийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2018-04-11 2018-10-10
17 Эрчим хүчний яам Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний хүрээнд Архангай, Булган, Хөвсгөл, Төв аймгуудад хэрэгжих барилга угсралтын ажлууд 2018-04-11 2018-05-10
18 Эрчим хүчний яам Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний хүрээнд Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Баянхонгор, Өмнөговь аймгуудад хэрэгжих барилга угсралтын ажлууд 2018-04-06 2018-05-07
19 Эрчим хүчний яам Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний хүрээнд Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай аймгуудад хэрэгжих барилга угсралтын ажлууд 2018-04-06 2018-05-07
20 Эрчим хүчний яам Сумдын 0,4, 0,22 кВ-ын модон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг төмөр бетон тулгууртай СИП шугамаар солих, дэд станцын өргөтгөл 2018-03-30 2018-04-30

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ