Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Эрчим хүчний яам Сумын төвийн 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах сүлжээний шинэчлэл, өргөтгөл, 10/0.4 кВ-ын дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Булган сум/ төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2018-03-07 2018-04-09
2 Эрчим хүчний яам Завхан, Говь-Алтай аймгуудын эрчим хүчний үйлдвэр, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдоогүй зарим сумдын дизель цахилгаан станцид дизелийн түлш нийлүүлэх 2017-12-07 2017-12-07
3 Эрчим хүчний яам Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлд ажиллаж байгаа 68 халаалтын зуухыг зогсоож, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох 9 багц /Улаанбаатар/-ийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2017-11-10 2017-11-10
4 Эрчим хүчний яам Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор цахилгаан дамжуулах сүлжээ, дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлтийн барилга угсралтын ажил 2017-11-10 2017-12-10
5 Эрчим хүчний яам Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил 2017-11-10 2017-12-10
6 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих Чингэлтэй дүүргийн 7, 12 дугаар хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хорооны цахилгаан хангамжийн ажил /Улаанбаатар/ 2017-10-25 2017-11-24
7 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажил /Улаанбаатар/ 2017-03-20 2017-04-20
8 Эрчим хүчний яам Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажил 2017-03-17 2017-04-17
9 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нөхцөлтэй Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 50 МВт-аар нэмэгдүүлэх, станцын цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг өргөтгөх төслийн ажлын зураг төсөл боловсруулах, ... 2017-01-17 2017-03-06
10 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нөхцөлтэй Багануур-Чойрын 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, Багануур дэд станцын өргөтгөлийн ажил. 2017-01-27 2017-02-27
11 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нөхцөлтэй Улаанбаатар хотын 3 дугаар цахилгаан станцын дунд даралтын 48 МВт-ын хэсгийг буулгаж суурин дээр нь 2х125 МВт-ын шинэ дулааны цахилгаан станц барих ... 2017-03-03 2017-04-03
12 Эрчим хүчний яам Завхан, Говь-Алтай аймгуудын эрчим хүчний үйлдвэр, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдоогүй зарим сумдын дизель цахилгаан станцид дизелийн түлш нийлүүлэх 2016-12-14 2016-12-14
13 Эрчим хүчний яам Говь-Алтай аймгийн төвлөрсөн эрчим хүчний системд холбогдоогүй зарим сумдын дизель цахилгаан станцид дизелийн түлш нийлүүлэх 2016-09-26 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
14 Эрчим хүчний яам Аймгийн төвийн 6 кВ-ын цахилгаан хувиарлах байгууламжийн шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2015-04-29 2015-05-29 Файл хавсаргаагүй байна
15 Эрчим хүчний яам Багануур-Цэнхэрмандалын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Хэнтий/ 2015-05-07 2015-06-08 Файл хавсаргаагүй байна
16 Эрчим хүчний яам Цагаан Суврага-Хатанбулаг сумыг 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар эрчим хүчний системд холбох /Дорноговь, Хатанбулаг/ (I.1.9) 2015-05-27 2015-06-12 Файл хавсаргаагүй байна
17 Эрчим хүчний яам Зөвлөх үйлчилгээний талаарх зарлал 2015-05-15 2015-05-25 Файл хавсаргаагүй байна
18 Эрчим хүчний яам Улаанбаатарын дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төслийн БУА-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2015-05-04 2015-06-30 Файл хавсаргаагүй байна
19 Эрчим хүчний яам 12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2хФ400 мм голчтой шугамыг 2хФ500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/ (IV.211) 2015-04-28 2015-05-28 Файл хавсаргаагүй байна
20 Эрчим хүчний яам Цагаан Суврага-Мандах сумын 22 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбох /Дорноговь, Мандах/ (I.1.9) 2015-04-17 2015-05-19 Файл хавсаргаагүй байна

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ