Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Эрчим хүчний яам Говь-Алтай, Завхан аймгуудын эрчим хүчний үйлдвэр, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдоогүй зарим сумдын дизель цахилгаан станцад дизелийн түлш нийлүүлэх. 2014-12-05 2015-01-05 Файл хавсаргаагүй байна
2 "Дэд бүтэц Эрчим хүч" төсөл Бүтээн байгуулалтын ажлын шалгаруулалтын урилга 2014-08-26 2014-08-28 Файл хавсаргаагүй байна
3 Худалдан авах ажиллагааны газар, Эрчим хүчний яам 1 дүгээр хорооллын ХТП5-ын дэргэд 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: 2014-ХААГ-XXVI.1.18 2014-03-21 2014-04-21
4 Худалдан авах ажиллагааны газар, Эрчим хүчний яам Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорноговь/ 2014-03-21 2014-04-21
5 Эрчим хүчний яам “Construction of 6/0.4kV 2*630kVA substation and 6kV cable line 34.9km for site Darkhan Uul aimag, Mongolia. /District 11, 12, 24, 25, 26/ 2014-03-26 2014-04-28
6 Эрчим хүчний яам ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2014-03-26 2014-04-02
7 Худалдан авах ажиллагааны газар, Эрчим хүчний яам Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Увс, Цагаанхайрхан сум, Хунт, Хулж баг/ 2014-03-10 2014-04-09
8 Худалдан авах ажиллагааны газар, Эрчим хүчний яам Амгалан дэд станцаас кабель шугам татаж ХТП208-ын дэргэд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж барих /Улаанбаатар/ 2014-03-07 2014-04-07
9 Худалдан авах ажиллагааны газар, Эрчим хүчний яам Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах 2014-03-05 2014-04-04
10 Эрчим хүчний яам Завхан сумаас Хэцүү хад хүртэлх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 кВ-ын дэд станц /Увс/ 2014-03-14 2014-04-14
11 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, тоноглолын зураг төсөлд магадлал хийх, Эрчим хүчний салбарын зөвлөх үйлчилгээ болон техникийн дүгнэлт хийх 2014-03-14 2014-04-15
12 Эрчим хүчний яам Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер. 2014-03-13 2014-04-14
13 Эрчим хүчний яам Байдлаг дэд станцыг 35/10кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 2014-03-04 2014-03-04 Файл хавсаргаагүй байна
14 Эрчим хүчний яам Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/ 2014-02-01 2014-02-21 Файл хавсаргаагүй байна
15 Эрчим хүчний яам 10/0.4 кВ-ын 24.3 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Дорноговь, Эрдэнэ сум, Бүрдэнэбулаг бөөрний сувилал/ 2014-03-04 2014-03-24 Файл хавсаргаагүй байна
16 Эрчим хүчний яам Хорооллын гадна цахилгаан хангамж 6/0,4 кВ-ын 2*630 кВа ХТП-8 ком, 6 кВ-ын 10,5 км кабель шугам /Дархан-Уул, Дархан сумын 2, 3 дугаар хороолол 2014-03-04 2014-03-31 Файл хавсаргаагүй байна
17 Эрчим хүчний яам Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2014-03-04 2014-03-17 Файл хавсаргаагүй байна
18 Эрчим хүчний яам Үйлдвэрийн районы 35 кВ-ын 35/6 кВ-ын 2*6300 кВА дэд станц, 35кВ-ын хуурай салгуурын пунктын өргөтгөл /Дархан-Уул/ 2014-03-04 2014-03-17 Файл хавсаргаагүй байна
19 Эрчим хүчний яам 35/6 кВ-ын Баянхошуу 2*10 МВА чадалтай шинэ дэд станц барьж, 35 кВ-ын 7.2 км 2 хэлхээ ЦДАШ татах /Улаанбаатар/ 2014-03-04 2014-03-17 Файл хавсаргаагүй байна
20 Эрчим хүчний яам 1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2*500 мм-ын шугамыг 2*700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/ 2014-03-04 2014-03-18 Файл хавсаргаагүй байна

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ