Эрчим хүчний барилга байгууламжийн жишиг үнийн төсөлд санал авах тухай


Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн тасралтгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах зорилгын хүрээнд эрчим хүчний барилга байгууламж, тоноглол, тоног төхөөрөмжийг угсрах, засварлах ажлын төсөвт өртгийг урьдчилан үнэн, зөв тодорхойлон салбарын хөгжлийн хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнд тусгаж хэрэгжүүлэх асуудал ихээхэн чухал юм. Энэ зорилгоор барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын төсвийн жишиг үнийг боловсруулах асуудал нэн тулгамдаж байгааг харгалзан холбогдох суурь норм, жишиг үнэлгээний төслийг ЭХЯ-ны даалгавраар Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн боловсруулсан болно.

Холбогдох төсөлтэй танилцан саналаа 2015.11.25-ны дотор ЭХЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Ж.Гэрэлд gerel@energy.gov.mnхаягаар ирүүлнэ үү. Утас 62263057а

Төсвийн жишиг үнэ

Та сэтгэгдэл бичихийн тулд өөрийн facebook эрхээрээ нэвтрэн орсон байх шаардлагатай.
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ