Дулааны нормативын баримт бичгүүдэд санал авах тухай


Дулаан дамжуулах шугам хоолойд зэврэлтийн хамгаалалт хийх, шугам хоолойн дулаалгыг хэсэгчлэн солих, газар дээр ил угсарсан шугам хоолойг хэсэгчлэн засварлах, дулаан дамжуулах далд шугам хоолойн үл хөдлөх тулгуурыг угсрах технологийн картын доорх төслүүдтэй тус тус танилцан, саналаа 2019.02.21-ний өдрийн дотор ЭХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Ж.Гэрэлд gerel@energy.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Утас 62263057а

Баримт бичгийн нэр

 

1

Дулаан дамжуулах шугам хоолойн дулаалгыг хэсэгчлэн солих ажлын технологийн карт

Татаж үзэх

2

Дулаан дамжуулах шугам хоолойд зэврэлтийн хамгаалалт хийх ажлын технологийн карт

Татаж үзэх

3

Газар дээр ил угсарсан шугам хоолойг хэсэгчлэн засварлах ажлын технологийн карт

Татаж үзэх

4

Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойн үл хөдлөх тулгуурыг угсрах ажлын технологийн карт

Татаж үзэх

Та сэтгэгдэл бичихийн тулд өөрийн facebook эрхээрээ нэвтрэн орсон байх шаардлагатай.
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ