Нормативын баримт бичигт санал авах тухай


Эрчим хүчний салбарт цахилгаан тоноглол, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын төсөвт өртөг, хөрөнгө оруулалтын бодит хэмжээг урьдчилан тодорхойлох зорилгоор цахилгаан дамжуулах агаарын болон кабель шугам, дэд станцын угсралтын ажилд шинээр нэвтэрч буй тоноглол, тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт тохируулгын хөдөлмөрийн болон төсвийн суурь нормыг цаг үетэй нийцүүлэн шинэчлэх, технологийн карт шинээр боловсруулах төслийг ЭХЯ-ны даалгавраар Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Энэ удаагийн төслийн бүрдэлд 6-15 кВ болон 35 кВ-ын реклоузер суурилуулах угсралтын ажлын технологийн карт, хөдөлмөр зарцуулалтын норм, төсвийн суурь норм тус тус багтсан болно.

Нэр бүхий нормативын баримт бичгийн төслүүдтэй танилцан,саналаа 2020.10.15-ны өдрийн дотор ЭХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ж.Гэрэлд gerel@energy.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Утас 263057а

БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР

1

"6-15кВ-ын REC15 МАЯГИЙН РЕКЛОУЗЕР УГСАРЧ СУУРИЛУУЛАХ” АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ

2

"35кВ-ЫН TER_Rec35_Smart1_Tie7 МАЯГИЙН РЕКЛОУЗЕР УГСАРЧ СУУРИЛУУЛАХ” АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ

3

6-15 КВ-ЫН REC15 МАЯГИЙН ВАКУУМ ТАСЛУУР БҮХИЙ РЕКЛОУЗЕРЫГ УГСРАХ АЖЛЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТЫН ЖИШИГ НОРМ

4

0.4-220 кВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ, ДЭД СТАНЦЫН ИЛ ХУВААРИЛАХ БАЙГУУЛАМЖ /ИХБ/

Та сэтгэгдэл бичихийн тулд өөрийн facebook эрхээрээ нэвтрэн орсон байх шаардлагатай.
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ