2021-04-02 07:41:18

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Эрчим хүчний сайдын 2020оны 286 дугаар тушаалаар эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл олгохжурам шинэчлэн батлагдсан.       

Тус журмын дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-наас 16-ны өдрийн хооронд http://www.license.energy.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авахыг үүгээр мэдэгдье.

Тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл гаргаж буй аж ахуйн нэгж  байгууллагуудтай 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 17 цагаас цахим (Zoom)-аар холбогдож зөвлөгөө мэдээлэл өгнө.

Нэвтрэх нэр (ID): 9696266245

Нууц үг (passport):2020

Холбогдох линк:

https://us02web.zoom.us/j/9696266245?pwd=T3phM0tpakk5UzBua3ByQ0JOSEs2dz09

Эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтыг http://energy.gov.mn/p/40 цахим хуудсанд байршуулав.

Холбоо барих  утас: 51-267064, 92115755

И-мэйл хаяг: tusgaizubshuurul@meei.energy.gov.mn