Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 18 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2015-11-26 Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай Хууль Хавсралтгүй
2 2007-01-11 СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ Хууль
3 2001-02-01 Эрчим хүчний тухай хууль Хууль
4 2007-01-16 Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, нүүрсний төлбөрийн тухай Хууль
5 2007-04-17 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай Хууль
6 2007-12-16 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай Хууль
7 2007-06-05 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хууль Хууль
8 2007-01-26 Монгол улсын их хурлын тухай Хууль
9 2007-10-11 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай Хууль
10 2007-12-25 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай Хууль
11 2007-07-05 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай Хууль
12 2007-12-28 Олон Улсын гэрээний тухай Хууль
13 2007-06-05 Статистикийн тухай хууль Хууль
14 2008-05-20 Татварын ерөнхий хууль Хууль
15 2011-12-23 Төсвийн тухай хууль Хууль
16 2010-06-24 Төсвийн тогтвортой байдлын тухай Хууль
17 2007-07-05 Төмөр замын тээврийн тухай хууль Хууль
18 2008-05-29 Хот байгуулалтын тухай хууль Хууль

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ