Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2018-05-10 Эрчим хүчний салбарын мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
2 2018-04-24 Албан ажлын суудлын автомашин хэрэглэх тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
3 2018-04-23 Шагнах тухай Сайдын тушаал
4 2018-02-07 Шагнах тухай Сайдын тушаал
5 2018-03-29 Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
6 2018-01-29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
7 2018-03-21 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
8 2018-03-12 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
9 2017-11-09 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хангах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
10 2017-11-03 Орон тооны бус дэд зөвлөл байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
11 2017-11-02 Улсын комисс байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
12 2017-03-15 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
13 2017-02-20 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
14 2017-02-20 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
15 2016-12-08 Шагналын журам Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2016-09-14 Улсын комисс байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
17 2016-09-02 Улаанбаатар хотын захын гэр хорооллын гэрэл, цахилгаангүй айл өрхийг эрчим хүчээр хангах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
18 2016-08-26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
19 2016-08-23 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
20 2015-12-02 Эрчим хүчний салбарын оны шилдэгүүдийг шалгаруулах журам Сайдын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ