Буцах

Салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнах журам

 

ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Салбарын тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнах журам/


2004 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 24


Монгол Улсын Засгийн газрын 1997 оны 52 дугаар тогтоолын нэг, хоёрдугаар заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь :

Нэг. Түлш эрчим хүчний сайдын шийдвэрээр олгогдох Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал "Салбарын тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнах журам"-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, шагнуулах хүний тодорхойлолтын загварыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Энэ журам гарсантай холбогдуулж Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 346 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                   САЙД                              Т.ОЧИРХҮҮ


Улсын бүртгэлд 2007 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 2709 дүгээрт бүртгэсэн.

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ