Буцах Файлыг татах

Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын ажлын журам

МОНГОЛ УЛСЫН ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ

 

Журам батлах тухай /Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын ажлын журам/

2005 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 87

 

Монгол улсын Эрчим хүчний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5 дахь заалт, Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын ажлын журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү журмыг өөрийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Эрчим хүчний судалгаа, хөгжлийн төв болон Түлш, эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компани, байгууллагын дарга, захирлуудад үүрэг болгосугай.

3. Энэ тушаалын биелэлтэнд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Эрчим хүчний бодлого зохицуулалтын газрын дарга (Б.Бадрал), Түлшний бодлого зохицуулалтын газрын дарга (З.Төмөрбаатар), ЭЗХШҮГ-ын дарга (Ч.Саранжав) нарт даалгасугай.

 

САЙД Т.ОЧИРХҮҮ

 

Улсын бүртгэлд 2007 оны 09 сарын 05-ны өдрийн 2743 дүгээрт бүртгэсэн.

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ