Буцах Файлыг татах

Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм

ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ

 

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм/

 

2007 оны 10 дугаар сарын 19 -ны өдөр

 

Улаанбаатар хот

 

Дугаар 82


 

Монгол улсын “Эрчим хүчний тухай хууль” –ийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

 

1. “Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм”-ийг хавсралтаар баталсугай.

 

2. Энэ дүрэм баталагдсантай холбогдуулан Монгол улсын Дэд бүтцийн сайдын 1998 оны 174 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Дулааны эрчим хүч, дулаан зөөгчийг хэмжих, тооцох дүрэм”-ийг холбогдох журмын хамт хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

3. Энэ дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Түлш, эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Ч.Саранжав/ -т даалгасугай.

 

                      САЙД            Б.ЭРДЭНЭБАТ

 

Улсын бүртгэлийн 2007 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 2781 дугаарт бүртгэгдсэн.

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ