Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2021-02-05 Шагнах тухай Сайдын тушаал
2 2020-01-03 Эрчим хүчний салбарын 2020 оны шилдгүүдийг шалгаруулах тухай Сайдын тушаал
3 2020-12-10 Эрчим хүчний салбарын шилдэг шалгаруулах шинэчилсэн журам Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2020-09-01 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай Сайдын тушаал
5 2020-08-20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
6 2020-08-24 Журам шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал
7 2020-10-09 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
8 2020-09-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
9 2020-09-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
10 2020-08-10 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
11 2020-07-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
12 2020-07-03 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
13 2020-02-17 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
14 2019-08-12 Шагнах тухай Сайдын тушаал
15 2019-08-08 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2019-07-10 Шагнах тухай Сайдын тушаал
17 2019-04-16 Шагнах тухай Сайдын тушаал
18 2019-01-25 Шагнах тухай Сайдын тушаал
19 2018-12-24 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2018-09-19 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ