Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2018-09-13 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
2 2018-08-30 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
3 2018-08-24 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
4 2018-06-08 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
5 2018-05-28 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
6 2018-04-12 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
7 2018-03-13 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
8 2018-01-22 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
9 2018-01-05 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
10 2018-12-13 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
11 2018-08-13 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
12 2018-07-05 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
13 2018-10-08 Цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөл олголтыг түр зогсоох Сайдын тушаал Хавсралтгүй
14 2018-05-10 Эрчим хүчний салбарын мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
15 2018-04-24 Албан ажлын суудлын автомашин хэрэглэх тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2018-08-28 Шинэчлэгдэн батлагдсан төрийн албаны тухай хуулийг сурталчлан таниулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
17 2018-03-15 Хариуцлагын жилийн хүрээнд Эрчим хүчний яамны 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
18 2018-04-23 Шагнах тухай Сайдын тушаал
19 2018-02-07 Шагнах тухай Сайдын тушаал
20 2018-03-29 Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ