Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2018-01-29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
2 2018-03-21 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
3 2018-03-12 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2018-02-09 Сургалтын хуваарь батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
5 2018-03-06 Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
6 2018-03-06 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
7 2017-11-09 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хангах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
8 2017-11-03 Орон тооны бус дэд зөвлөл байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
9 2017-11-02 Улсын комисс байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
10 2017-06-30 Орон тооны бус штаб, мэргэжлийн анги томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
11 2017-06-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
12 2017-06-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
13 2017-06-30 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацааг тогтоох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
14 2017-04-01 Хий хангамжийн сүлжээ. Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар ашиглах хий. Техникийн шаардлага MNS 6661 : 2017. Бусад
15 2017-04-01 Хийн хангамжийн сүлжээ. Хийн Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6660 : 2017. Бусад
16 2017-04-01 Хийн хангамжийн сүлжээ.Нэр томъёо, тодорхойлолт MNS 6659 : 2017. Бусад
17 2017-01-04 Эрчим хүчний сайд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын хооронд 2017-2020 онд хамтран ажиллах санамж бичиг Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ Хавсралтгүй
18 2017-01-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
19 2017-01-10 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
20 2017-01-10 Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ