Төсөлд санал авч байна

A- A A+

 


СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааны зохицуулалтад мөрдөгдөх нормативын баримт бичгүүдийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох хүрээнд Нормчлолын сангийн хөрөнгөөр боловсруулсан холбогдох технологийн карт, төсвийн суурь норм, хөдөлмөр зарцуулалтын нормын төсөл, стандартуудын төслийг тус тус ЭХЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн дэргэдэх Стандартчилал-нормчлолын хороогоор хэлэлцүүлэхтэй холбогдуулан саналаа 2022.06.10-ны өдрийн дотор тус хорооны нарийн бичгийн дарга Х.Самбалхүндэв /moisambaa@yahoo.com, утас 77102266/-т ирүүлнэ үү.

1

35КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ТӨМӨР (АНКЕР) ТУЛГУУР УГСАРЧ БОСГОХ АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ

2

35КВ-ЫН ХОЁР ХЭЛХЭЭТ ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ЗАВСРЫН ТӨМӨР БЕТОН ТУЛГУУРТ ШУГАМЫН ТӨМӨР ХИЙЦЛЭЛ УГСАРЧ БОСГОХ АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ

3

БАРИЛГА УГСРАЛТ, БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ЖИШИГ НОРМ

4

ЯНДАН ХООЛОЙГ ХӨНДЛӨН ӨРӨМДЛӨГИЙН АРГААР ТӨМӨР ЗАМ БА АВТО ЗАМ ДООГУУР СҮВЛЭХ АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ

5

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ, ДЭД СТАНЦЫН ГАЗАРДУУЛГЫН ЭСЭРГҮҮЦЭЛ ХЭМЖИХ АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ

6

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМД ШИЛЭН КАБЕЛЬ БҮХИЙ АЯНГЫН ТРОСЫГ УГСРАХ АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТУУД

7

ШИЛЭН КАБЕЛЬ ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ТӨСВИЙН СУУРЬ НОРМ

 

 

СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааны зохицуулалтад мөрдөгдөх нормативын баримт бичгүүдийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох хүрээнд Нормчлолын сангийн хөрөнгөөр боловсруулсан стандартуудын төслийг ЭХЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн дэргэдэх Стандартчилал-нормчлолын хороогоор хэлэлцүүлэхтэй холбогдуулан саналаа 2021.11.03-ны өдрийн дотор тус хорооны нарийн бичгийн дарга Х.Самбалхүндэв /moisambaa@yahoo.com, утас 77102266/-т ирүүлнэ үү.

1

Эргэлдэгч цахилгаан машин 16 дугаар хэсэг: Синхрон машины өдөөлтийн систем 2 дугаар бүлэг: Цахилгаан эрчим хүчний системийн судалгаанд зориулсан загвар

2

Хүчний трансформатор – 10 дугаар хэсэг: Дуу чимээний түвшнийг тооцоолох

3

Цэнэг шавхагч–5 дугаар хэсэг: Сонгох болон хэрэглэх талаар зөвлөмж

4

Цахилгааны реле ба реле хамгаалалтын төхөөрөмж – 118-1-р хэсэг: Цахилгаан эрчим хүчний системд зориулсан синхрофазор – Хэмжил

5

Лабораторийн хэрэглээний ба хэмжил, хяналтын цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл – Цахилгаан соронзон нийцэлд тавигдах шаардлага -  1 дүгээр бүлэг: Ерөнхий шаардлага

6

Ахуйн зориулалттай гал тогооны цахилгаан хэрэгсэл – 1-р хэсэг: Зуух, шарах шүүгээ, уураар жигнэх шүүгээ болон грилл – Үзүүлэлтийг хэмжих арга

7

Ахуйн хэрэглээний угаалгын машин – Үзүүлэлтийг хэмжих арга

8

Ахуйн хөргөлтийн төхөөрөмж – Үзүүлэлт болон туршилтын арга – 3 дугаар бүлэг: Эрчим хүчний зарцуулалт болон эзлэхүүн

9

Дулааны цахилгаан станцын зуух,  турбин, шугам хоолойн үндсэн эд анги металллын төлөв байдлын хяналт норм ба шаардлага

10

Дулааны цахилгаан станцын үндсэн тоноглолын  дотоод гадаргууд тогтсон хаг хурдасны химийн найрлага, тоо хэмжээг тодорхойлох, хянах арга

11

Дулааны цахилгаан станцын дотоод циклийн уур-усны чанарын химийн шинжилгээ хийх арга-цахиур тодорхойлох

 

СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцүүлэх стандартын төсөлтэй танилцаж, саналаа 2021.11.10-ны өдрийн дотор тус хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Оюунгэрэл /oyungerel.ts@masm.gov.mn, утас 99836466/-дирүүлнэ үү.

1

ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель, дамжуулагч утас – 1 дүгээр хэсэг: Туршилт, хэмжлийн ерөнхий арга

2

ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель ба дамжуулагч утас – 2 дугаар хэсэг: Дотор суурилуулах зориулалттай хос, гурамсан, дөрөв баолон судалтай кабель

3

3 дугаар хэсэг: ПВХ тусгаарлагатай, нэг эсвэл олон судалтай дамжуулагч утас бүхий, дан, хос ба гурамсан утас (тоног төхөөрөмжид хэрэглэх зориулалттай)

4

1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч – Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан керамик тусгаарлагч – Урт туйван хэлбэрийн тусгаарлагчийн цогц хэсгүүдийн тодорхойломж

5

Тусгаарлагч – 1000 В-оос дээш 300 кВ хүртэл (300 кВ хүчдэлийг оруулахгүй) нэрлэсэн хүчдэлтэй системд зориулсан, байшин дотор суурилуулах зориулалттай, органик материалаар үйлдвэрлэсэн тулгуур тусгаарлагчид хийх туршилт

6

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам –  зураг төсөлд тавих шалгуурууд  MNS IEC 60826:2020

7

Цахилгаан эрчим хүчний системийн менежмент ба холбогдох мэдээллийн солилцоо – 1 дүгээр хэсэг: жишиг архитектур mns iec tr 62357-1:2021

8

Цахилгааны оруулгын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ

9

Өндөр хүчдэлийн гал хамгаалагч– 2 дугаар хэсэг: Хийн даралтат хайламтгай гал хамгаалагч

10

Аянгын хамгаалалт 4-р хэсэг: Барилга байгууламж доторх цахилгаан, электрон системүүдийн хамгаалалт

11

Хувьсах гүйдлийн 1000 В-оос дээш хүчдэлийн хөндийрүүлэгдсэн оруулга

12

Хувьсах гүйдлийн өндөр хүчдэлийн кабелийн системийн сонгох заавар

13

Трансформаторын гаралтын хүчдэлийг тохируулагч (гхт) бүлэг 1 тавигдах шаардлага, туршилт хийх арга

14

1000 В-оос дээш хэвийн хүчдэлтэй цахилгаан системд хэрэглэх гадна ба дотор ажиллах тусгаарлагч тулгуурын техникийн тодорхойлолт

15

Эрчим хүчний хэрэглээний шошгын хэлбэр хэмжээ, загварт тавигдах ерөнхий шаардлага

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ