2021-08-12 09:16:52

Тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримтууд

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой асуудлаар дараах утасаар холбогдож мэдээлэл авна уу. Утас: 86014225, 92115755

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ СУУРЬ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА / УГСРАЛТ/
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ СУУРЬ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА /ЗУРАГ ТӨСӨЛ/