2020-05-18 06:13:54

Тодруулга өгөх албан тушаалтан

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Батдэлгэр, ажлын утас : 51-267078, batdelger@energy.gov.mn