2020-11-03 01:51:03

Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс

3.1 Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс
307 И.Лувсанцэрэн Хэлтсийн дарга 267065 luvsantseren@energy.gov.mn
212 С.Ариунболд ахлах мэргэжилтэн 263057 ariunbold@energy.gov.mn
Э.Мөнхбилэг мэргэжилтэн munkhbileg@energy.gov.mn
211 Б.Номин зохион байгуулагч 263081 nomin@energy.gov.mn