2020-12-27 02:00:54

Санхүүгийн хэлтэс

6.2. Санхүүгийн хэлтэс
108 Ж.Жанарбаатар Хэлтсийн дарга 267083 janarbaatar@energy.gov.mn
110 П.Энхцэлмэг ерөнхий ня-бо 267078 enkhtselmeg@energy.gov.mn
О.Бүжин мэргэжилтэн bujin@energy.gov.mn
Л.Оюундэлгэр нягтлан бодогч oyundelger@energy.gov.mn
Э.Алтандэлгэр аж ахуйн нярав altandelger@energy.gov.mn