Кабелийн гэмтэл тодорхойлох автомашин дээр суурилагдсан лаборатори нийлүүлэх/Нээх хугацааг сунгасан/

 

Огноо:

2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

Төслийн дугаар, нэр:

P152343: Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2

Тендер шалгаруулалтын дугаар, нэр:

  G-NCB-A-12-2: Кабелийн гэмтэл тодорхойлох автомашин дээр

  суурилагдсан  лаборатори нийлүүлэх                              

 

Тендерийн материал

ирүүлэх сүүлийн хугацаа:

2021 оны 05 дүгээр сарын 20-ний өдрийн 14:00 цагт

 

 1. Энэхүү тендерийн урилга нь 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр “Бизнесийн Хөгжил” дээр нийтэлсэн Төслийн Худалдан авах ажиллагааны Ерөнхий мэдэгдлийг дагуу зарлагдаж байна.
 2. Монгол улсын Засгийн газар нь Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн зээл болон буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр “Эрчим хүчний төсөл -2” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд, энэхүү төслийн хүрээнд G-NCB-A-12-2 дугаартай “Кабелийн гэмтэл тодорхойлох автомашин дээр суурилагдсан  лаборатори нийлүүлэх” худалдан авах ажиллагаагсанхүүжүүлнэ.
 3. Эрчим хүчний яам эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Кабелийн гэмтэл тодорхойлох автомашин дээр суурилагдсан  лаборатори нийлүүлэх” худалдан авах зорилгоор дараах багцад битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
 4. Тендер нь Дэлхийн Банкны Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээл болон Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааны журам (2011 оны 1 дүгээр сар, 2014 оны 7 дугаар сард шинэчлэн боловсруулсан)-ын Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтыг дагуу явуулах бөгөөд Худалдан авалтын журамд тодорхойлсон эрх бүхий бүх тендерт оролцогчдод нээлттэй байна. Мөн Дэлхийн Банкны ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх бодлогыг тодорхойлсон 1.6 ба 1.7-р заалтыг үзнэүү.
 5. Дотоодын давуу эрх тооцохгүй. Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
  • Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жилд (2017, 2018, 2019)гүйцэтгэж дууссан эсхүл гүйцэтгэж байгаа гэрээний жилийн дундаж борлуулалтын доод хэмжээ

1,120,000,000.00 (Нэг тэрбум нэг зуун хорин сая)төгрөгөөс багагүй

 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийнхэмжээ:

1,120,000,000.00 (Нэг тэрбум нэг зуун хорин сая) төгрөгөөс багагүй

 • Сүүлийн 5 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 5 жил буюу 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 онуудад үндсэн гүйцэтгэгчээр амжилттай ажиллаж дуусгасан 1 (нэг) гэрээтэй байна. Нэг (Бараа нийлүүлсэн) гэрээний нийт үнийн дүнгийн хэмжээнь

1,600,000,000.00 (Нэг тэрбум зургаан зуун сая) төгрөгөөс багагүй байна

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгээс дэлгэрэнгүй шаардлагын үзнэ үү.

 1. Сонирхсон тендерт оролцогч нь урилгын төгсгөлд заасан Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид хандан бичгээр хүсэлтээ гаргаж, 150,000 (нэг зуун тавин мянга) төгрөг эсхүл түүнтэйтэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар хураамжийг эргэн үл төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр төлcөнөөр тендерийн баримт бичгийг худалдан авч болно. Төлбөрийнданс:

Дансны нэр: Эрчим хүчний төсөл 2 Дансны дугаар: 100900011848 Банкны нэр: Төрийн сан банк.

 1. Тендерийг 2021 оны 05 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14:00 цагт эсхүл түүнээс өмнө Төсөл төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийнхаягаар ирүүлнэ. Хугацаа хоцорсон тендерийг хүлээн авахаас татгалзана.
 2. Тендерийн хамт:

16,000,000 (Арван зургаан сая ) төгрөгөөс багагүй дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ. Тендерийг 2021 оны 05 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14:30 цагт доор заасан ЭХЯ-ны хаягаар хүрэлцэн ирж, нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдын төлөөллийг байлцуулан нээнэ.

Хаяг: Монгол Улс, 17060, Улаанбаатар хот, ХУД, III хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн Газрын XIV байр, Эрчим хүчний яамны хурлын танхим

 1. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хаяг:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө-36, Гэгээнтэн оффис, 503 тоот

Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний төсөл-2 ХШҮ-ний ажилтан Р.Гэрэлсүрэн

Утас:+976-77008544; И-мэйл: gerelsuren@esp2.mn