ТЕНДЕРИЙН ЗАР

ТЕНДЕРИЙН ЗАР

 

2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

Монгол Улсын засгийн газар, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк хооронд 2019 онд байгуулсан Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа “Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн төсөл”-ийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу дулааны сүлжээний төв шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын 2 багц ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер тус банкны худалдан авах ажиллагааны ECEPP системд зарлагдлаа.

Тендер шалгаруулалт нь Европын сэргээн босголт, хөгжлийн