ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 

Огноо: 2024.04.24                             

Эрчим хүчний яам нь Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос GO-EM-12-”УБДС” ТӨХК-ийн албан хэрэгцээнд шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах” үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 

Энэхүүүнийн санал авах урилгань2021 оны02 дугаарсарын08-ныөдөр“UNDB”дээр нийтэлсэн ТөслийнХудалданавахажиллагааныЕрөнхиймэдэгдлийндагуузарлагдажбайна.

 

Дэлхийн Банкны Зээлдэгч нарт зориулсан худалдан авах ажиллагааны журам, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД МӨРДӨХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА: Бараа, Ажил, Зөвлөх ба Зөвлөхийн бус үйлчилгээ (2016 оны 7 дугаар сар, 2020 оны 11 дүгээр сард шинэчилсэн)- ний дагуу үнийн санал авах аргаар явуулах бөгөөд худалдан авах ажиллагааны журамд тодорхойлсон эрх бүхий бүх тендерт  оролцогчдод нээлттэй байна. Мөн Дэлхийн Банкны ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар баримтлах бодлогыг уг журмын 3.14. Сонирхлын зөрчил хэсэгт заасныг мөрдөнө үү.

 

Оролцогч нь үнийн саналаа 2 хувь бэлтгэж ирүүлэх ба хуудас бүрийг дугаарлаж материал тус бүрийг нь битүүмжлэн 2024 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10:30 цаг эсвэл түүнээс өмнө Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төслийн нэгжид цаасаар ирүүлнэ. Үнийн саналыг цахимаар хүлээн авахгүй. Хугацаа хоцорсон үнийн саналыг хүлээн авахаас татгалзана..

 

Үнийн саналыг 2024 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10:30 цагт Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төслийн нэгжийн хурлын зааланд нээнэ

 

Дотоодындавуу эрх тооцох эсэх. “Үгүй”

 

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • 2021, 2022, 2023 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлого нь санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байх.
  • Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний дагуу гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээллийг ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн гурван жил (2021, 2022, 2023 он)
  • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Шаардлагагүй

 

Оролцогчид нь үнийн санал авах баримт бичгээс дэлгэрэнгүй шаардлагыг үзнэ үү.

Сонирхсон тендерт оролцогч нь урилгын төгсгөлд заасан хаягт хандан бичгээр хүсэлтээ гаргаж, 50,000 (тавин мянга) төгрөгийн хураамжийг эргэн үл төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр төлcөнөөр тендерийн баримт бичгийг худалдан авч болно.

 

Төлбөрийн дансны мэдээлэл:                 
              Дансны нэр:                       Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр

ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл

              Дансны дугаар:                 100900011954

              Банкны нэр:                       Төрийн сан банк.

 

Хаяг: Монгол  улс,Улаанбаатар хот,Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,Үйлдвэрийн гудамж, Комфорт плаза, 1003 тоот

Утасны дугаар: (976)-77006589, 80084134