Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 22 кВА-ийн цахилгааны эх үүсгүүр, чиргүүлийн хамт нийлүүлэх 2022-06-22 2022-07-22
2 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл УБДС” ТӨХК-ийн чадавхийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх (Даралт өргөх насосны засвар үйлчилгээнд ашиглах багаж, тоног төхөөрөмж) 2022-06-22 2022-07-22
3 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн шуурхай дуудлагын төв, сургалтын өрөөний засварын ажлын 2022-06-02 2022-06-20
4 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Усны шинж чанар хянах багаж хэрэгсэл нийлүүлэх 2022-06-02 2022-06-20
5 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Дулааны шугамын огтолгооны төхөөрөмж нийлүүлэх 2022-06-02 2022-06-20
6 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Техникийн дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсэгт шаардлагатай бараа материал, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл нийлүүлэх 2022-06-02 2022-06-20
7 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Дулааны шугамын трасс тодорхойлох, гэмтэл саатал илрүүлэх багаж, программ хангамж (сургалтын хамт) нийлүүлэх 2022-05-17 2022-06-30
8 Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний үйлдвэрийн дизель цахилгаан станцад дизелийн түлш худалдан авах 2022-05-11 2022-05-17
9 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Усны шинж чанар хянах багаж хэрэгсэл нийлүүлэх 2022-05-09 2022-05-24
10 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Дулааны шугамын огтолгооны төхөөрөмж нийлүүлэх 2022-05-09 2022-05-24
11 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 22 кВА-ийн цахилгааны эх үүсгүүр, чиргүүлийн хамт нийлүүлэх 2022-05-09 2022-05-24
12 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн чадавхийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх (Дулааны шугамын шахалтын тоног төхөөрөмж-Төвөөс зугтах хүчний даралт өргөх насос, Өндөр даралтын шахалтын насосны шланк)” 2022-05-09 2022-05-24
13 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн чадавхийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх (Даралт өргөх насосны засвар үйлчилгээнд ашиглах багаж, тоног төхөөрөмж)” 2022-05-09 2022-05-24
14 Ministry of Energy To build Tavantolgoi 450MW thermal power plant including design service, procurement of equipment, construction and commissioning on the basis of turnkey contract 2022-05-02 2022-06-02
15 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээрхэрэгжих Тавантолгойн 450 МВт-ын дулааны цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх ажил 2022-05-02 2022-06-02
16 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих Амгалан дулааны станцыг өргөтгөн Улаанбаатар хотын зүүн бүсийн дулааны хэрэглээний өсөлтийг хангах барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх ажил 2022-02-22 2022-03-25
17 Ministry of Energy “Expansion of Amgalan-Thermal Power Plant to ensure growth of heat consumption in the eastern region of Ulaanbaatar” Implemented under a turnkey contract, construction work and commissioning 2022-02-22 2022-03-25
18 Эрчим хүчний яам “Ховд дулааны станцын өргөтгөл /Ховд/” төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх 2022-02-22 2022-03-21
19 Эрчим хүчний яам Шинэ нисэх-Зуунмод сумыг холбох 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 дэд станц /Төв аймаг, Зуунмод сум/ 2022-02-22 2022-03-21
20 Эрчим хүчний яам Сум, суурин газрын цахилгаан хангамж, шугам сүлжээ, дэд станц /Улсын хэмжээнд/ -ыг гүйцэтгэх 2022-02-22 2022-03-17

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ