Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл-2 “Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил” /Нээх хугацааг сунгасан/ 2021-05-13 2021-05-17
2 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Кабелийн гэмтэл тодорхойлох автомашин дээр суурилагдсан лаборатори нийлүүлэх/Нээх хугацааг сунгасан/ 2021-05-07 2021-05-20
3 First Utility-Scale Energy Storage Project Design, Supply, Installation and Commissioning of the 80MW/200MWH Battery Energy Storage System Plus 2 Years of Start-Up Operation Support 2021-05-07 2021-07-20
4 Эрчим хүчний яам Аймгийн төвийн 220/110/35 кВ-ын “Мандал” дэд станцын өргөтгөлийн ажил /Дундговь, Сайнцагаан сум/ төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2021-05-06 2021-06-07
5 Эрчим хүчний яам Гэр хорооллын хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах шугам, дэд станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 4,5,8,13,16 дугаар хороо/ барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2021-04-09 2021-05-10
6 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Үнийн санал авах урилга 2021-04-27 2021-05-10
7 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Үнийн санал авах урилга 2021-04-27 2021-05-11
8 Эрчим хүчний яам Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Завхан, Улиастай сум, 21 дүгээр зуун хороолол/ 2021-04-26 2021-05-10
9 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 “ББЭХС” ТӨХК-д ажлын хүнд даацын кран худалдан авах (тендер нээх хугацааг сунгасан) 2021-04-26 2021-05-12
10 Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл Салхины эрчим хүчний хэмжилтийн дуу авиан алсын мэдрүүлт төхөөрөмж нийлүүлэх 2021-04-23 2021-05-17
11 Upscaling Renewable Energy Sector Project Supply of the remote sensing device (Sound Detection and Ranging Device (SoDAR)) for the wind resource measurement 2021-04-23 2021-05-17
12 Эрчим хүчний яам Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2021-04-23 2021-04-30
13 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Кабелийн гэмтэл тодорхойлох автомашин дээр суурилагдсан лаборатори нийлүүлэх /Нээх хугацааг сунгасан/ 2021-03-22 2021-05-06
14 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамжийн техникийн боломжийг сайжруулах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/ барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2021-04-01 2021-05-03
15 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 3Г магистраль, ТК-521-ээс ТК- 328 хүртэл 1ф600, 2ф400мм-голчтой дулааны шугамыг 2ф700мм болгож өргөтгөн шинэчлэх барилга угсралтын ажил 2021-04-12 2021-05-12
16 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 5а магистраль, ДЦС-3 ХК-иас ТК-1699 цэг хүртлэх 2ф800мм-ийн голчтой дулааны шугамыг 2ф1000мм болгож өргөтгөн шинэчлэх (125-р цэгийн үл хөдлөх тулгуураас 183-р цэгийн үл хөдлөх тулгуурыг дуустал) барилга угсралтын ажил 2021-04-12 2021-05-12
17 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 5а магистраль, ДЦС-3 ХК-иас ТК-1699 цэг хүртлэх 2ф800мм-ийн голчтой дулааны шугамыг 2ф1000мм болгож өргөтгөн шинэчлэх (66-р цэгийн үл хөдлөх тулгуураас 125-р цэгийн үл хөдлөх тулгуурыг дуустал) барилга угсралтын ажил 2021-04-12 2021-05-12
18 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 5а магистраль, ДЦС-3 ХК-иас ТК-1699 цэг хүртэлх 2ф800мм-ийн голчтой дулааны шугамыг 2ф1000мм болгож өргөтгөн шинэчлэх (36-р цэгийн үл хөдлөх тулгуураас 66-р цэгийн үл хөдлөх тулгуурыг дуустал) барилга угсралтын ажил 2021-04-12 2021-05-12
19 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл-2 Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2021-03-31 2021-05-05
20 Эрчим хүчний яам ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2021-03-30 2021-04-09

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ