Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Energy Efficiency in the Central Transmission and Distribution Network Procurement of Design, Supply and Installation of Primary and Secondary Equipment for selected Substations 2023-02-06 2023-03-31
2 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл “Дулааны 2А магистраль, ДХ-165 цэгээс ДХ-221 цэг хүртэлх 2Ф350 мм-ийн голчтой 0.95 км шугамыг 2Ф500 мм-ийн голчтой болгон өргөтгөх” барилга угсралтын ажил 2023-01-11 2023-02-28
3 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл-2 Хэнтий аймгийн төвийн 6-0.4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2022-12-08 2023-01-09
4 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл-2 Завхан аймгийн Цэцэн-Уул, Идэр, Цагаанчулуут, Сонгино сумдын, Говь-Алтай аймгийн Хөхмөрт, Шарга сумдын, Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт, Гурванбулаг сумдын төвийн 15,10, 0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажлын зураг төсөл боловсруулах 2022-12-08 2022-12-19
5 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл-2 Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн, Улаанхус сумдын төвийн 15, 10, 0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажлын зураг төсөл боловсруулах 2022-12-08 2022-12-19
6 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл-2 Улаангом сумын 6 кВ-ын хуваарилах байгууламж №2-ийг иж бүрэн шинэчлэх зураг төсөл боловсруулах, Улаангом, Цагаанхайрхан, Зүүнговь, Завхан, Баруунтуруун сумдын төвийн 15, 10, 6, 0,4 кВ-ын ЦТС-г шинэчлэх, сайжруулах ажлын зураг төсөл боловсруулах 2022-12-08 2022-12-19 Файл хавсаргаагүй байна
7 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл-2 Ховд аймгийн Манхан, Цэцэг, Буянт, Чандмань сумын төвийн 10, 6, 0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажлын зураг төсөл боловсруулах 2022-12-08 2022-12-19
8 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл “Дулааны 4а магистраль, ДХ-408 цэгээс ДХ-436 цэг хүртлэх 2Ф250/350 мм-ийн голчтой 1.1 км шугамыг 2Ф400 мм болгон өргөтгөж, сувагт оруулах” барилга угсралтын ажил 2022-12-07 2023-01-10
9 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл “Дулааны 9 Ж магистраль, ДХ-994 цэгээс ДХ-9107 цэг хүртлэх 2ф250/300 мм-ийн голчтой шугамыг 2ф400 мм болгон өргөтгөх гадна дулааны шугамын барилга угсралтын ажил”-ыг гүйцэтгүүлэх тендерийн бичиг баримт 2022-12-02 2023-01-10 Файл хавсаргаагүй байна
10 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл “Дулаан хангамжийн 12 Г магистраль шугам, ДХ-1280-р цэгээс ДХ-1286-р цэг хүртэлх 2Ф500мм-ийн голчтой шугамыг 2Ф700 мм-ийн голчтой болгон өргөтгөн шинэчлэх ажил”-ын барилга угсралтын ажил гүйцэтгүүлэх 2022-12-02 2023-01-10
11 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл “Дулааны 4 б магистраль, ДХ-436 цэгээс ДХ-221 цэг хүртэлх 2ф250/350 мм-ийн голчтой 1.3 км шугамыг 2ф400 мм болгон өргөтгөж, сувагт оруулах барилга угсралтын ажил”-ыг гүйцэтгүүлэх тендерийн бичиг баримт 2022-12-02 2023-01-10
12 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл “Дулааны 9 А,Б магистраль, ИЗ-918-р цэгээс ДХ-935 (48-р цэг)-р цэг хүртэлх 2ф400/500 мм-ийн голчтой шугамыг 2ф700 мм-ийн голчтой болгож өргөтгөх барилга угсралтын ажил”-ыг гүйцэтгүүлэх тендерийн бичиг баримт W-9АB-13 2022-12-02 2023-01-13
13 Mongolia Upscaling Renewable Energy Sector Project Engineering, Procurement and Construction (EPC) contract for Shallow Ground Heat Pump Demonstration Part 3 (Ulaangom Project – Package 10A) 2022-11-01 2022-12-09
14 Mongolia Upscaling Renewable Energy Sector Project Engineering, Procurement and Construction (EPC) contract for Shallow Ground Heat Pump Demonstration Part 2 (Bayankhongor Project – Package 9B) 2022-11-01 2022-12-09
15 Mongolia Upscaling Renewable Energy Sector Project Engineering, Procurement and Construction (EPC) contract for Shallow Ground Heat Pump Demonstration Part 3 (Altai Project – Package 10B) 2022-10-31 2022-12-09
16 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл “УБДС” ТӨХК-ийн “Үйлдвэр бааз”-ын 6 кВ-ын хуучин хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх ажил 2022-09-01 2022-10-17
17 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл “УБДС” ТӨХК-ийн “Насос станц №3”-ын 6 кВ-ын хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх ажил 2022-09-01 2022-10-17
18 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Дулааны 9Г магистраль, ТК-32 дугаар цэгээс ДЦС-2-ын арын ТК-10 цэг хүртэлх шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн (одоо байгаа 2ф400 мм-ийн голчтой суваггүй шугамыг 2Ф500 мм голчтой болгож өргөтгөх) ажлын зураг төсвийн тодотгол, зохиогчийн хяналт 2022-08-25 2022-09-08
19 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 22 кВА-ийн цахилгааны эх үүсгүүр, чиргүүлийн хамт нийлүүлэх 2022-06-22 2022-07-22
20 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл УБДС” ТӨХК-ийн чадавхийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх (Даралт өргөх насосны засвар үйлчилгээнд ашиглах багаж, тоног төхөөрөмж) 2022-06-22 2022-07-22

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ