Хэлэлцүүлэг# Хэлэлцүүлэг Хариултууд
1 Нормативын баримт бичигт санал авах тухай 0 хариулттай
2 Эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл олгох журамд санал авах тухай 0 хариулттай
3 ТӨСӨЛ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ 0 хариулттай
4 “Таван толгой түлш” ХХК-ийн сайжруулсан шахмал түлшийг Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөлтэй танилцан саналаа ирүүлэнэ үү. 0 хариулттай
5 Дүрмийн төслүүдэд саналаа ирүүлэнэ үү 0 хариулттай
6 Эрчим хүчний барилга байгууламж барьж байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох журмын шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авах тухай 0 хариулттай
7 Олон нийтийн хэлэлцүүлэгт урьж байна 0 хариулттай
8 Дүрмийн төсөлд санал авах тухай 0 хариулттай
9 Стандартын төсөлд санал авах тухай 0 хариулттай
10 "Түлш, Эрчим хүчний салбарын компаниудын аюулгүй найдвартай ажиллагааг хангахад шаардлагатай түлш болон тоног төхөөрөмж, сэлбэгийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын /шинэчилсэн найруулга/ төсөлд санал авах тухай 0 хариулттай
11 Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрмийн төсөлд санал авах тухай 0 хариулттай
12 Дулааны нормативын баримт бичгүүдэд санал авах тухай 0 хариулттай
13 Цахилгааны нормативын баримт бичгүүдэд санал авах тухай 0 хариулттай
14 Нормативын баримт бичигт санал авах тухай 0 хариулттай
15 Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрмийг шинэчлэн боловсруулах гэж байгаа тул дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналаа ирүүлнэ үү 0 хариулттай
16 Хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн цахилгааныг түгээх сүлжээнд нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах журмын төсөлд саналаа ирүүлэнэ үү 0 хариулттай
17 Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд эрчим хүчний хангамжийн талаар мөрдөх журмын төсөлд саналаа ирүүлэнэ үү 0 хариулттай
18 Цахилгааны норматив баримт бичгүүдэд саналаа ирүүлэнэ үү 0 хариулттай
19 Дулааны норматив баримт бичгүүдэд саналаа ирүүлэнэ үү 0 хариулттай
20 Байгалийн хий, хийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийн хэлэлцүүлэг 0 хариулттай

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ